Tue. Jan 31st, 2023
ทำไมถึงต้องลงทุนเพิ่มทั้งที่มีงานประจำอยู่แล้ว

คนส่วนใหญ่รายได้ประจำจะมาจากการทำงาน ซึ่งอาจเป็นการทำงานให้กับบริษัทเอกชนหรืออาจทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐฯ แต่สำหรับบางคนนั้นแหล่งรายได้ประจำจะมาจากการประกอบอาชีพอิสระ การทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการอย่าง ทำการค้าเปิดร้านขายของทั่วไป การเปิดร้านรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ ซ่อมมอเตอร์ไซต์ หรืออาจประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำนาปลูกข้าวก็เป็นได้ ซึ่งอาชีพตามที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนก่อให้เกิดรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่คุณยังมีแรง ยังมีความสามารถในการทำงานต่อไปได้

ทำไมถึงต้องลงทุนเพิ่มทั้งที่มีงานประจำอยู่แล้ว

หากคุณตัดสินใจในการเลือกอาชีพใดแล้ว จะถูกนำไปใช้ให้กับการทำงานประจำนั้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งคุณจะต้องทำงานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน และจะต้องทำงานถึง 6 วันภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งยังไม่นับรวมถึงการที่คุณอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย หรือในบางครั้งคุณก็อาจจะต้องนำงานที่ยังคั่งค้างอยู่ นำกลับมาทำต่อที่บ้าน ซึ่งจะมีผลทำให้คุณมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงไป

แต่เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ที่คุณมี คุณได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดนั้นไปกับการทำงานประจำ ซึ่งงานประจำที่ทำนั้น เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายได้หลักเพียงแค่แหล่งรายได้เดียว ซึ่งการที่คุณมีเพียงรายได้จากการทำงานเพียงช่องทางเดียว ก็อาจไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ค่าใช่จ่ายวัยชรา ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ที่คุณจะต้องแก่ตัวลงและหมดแรงทำงานในที่สุด ซึ่งคุณไม่อาจหลีกหนีมันได้

ทำไมถึงต้องลงทุนเพิ่มทั้งที่มีงานประจำอยู่แล้ว

แล้วจะหาทางออกในเรื่องนี้ยังไง คุณควรที่จะต้องวางแผนรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยคุณต้องมองหางานที่เป็นแหล่งรายได้เสริมที่ไม่กระทบกับการทำงานประจำหรืออาจจะต้องเตรียมมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยคุณจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องเงินลงทุน เตรียมความพร้อมสำหรับความรู้ความสามารถในสายงานธุรกิจที่คุณจะออกมาทำ และจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจนั้น แต่ถ้าในขณะนั้นคุณยังมีเงินลงทุนไม่เพียงพอกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว คุณก็ยังสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากแหล่งรายได้ที่มาจากการทำงานประจำ แต่ต้องมีพื้นฐานการลงทุนในหุ้นให้ครบทั้ง 4 ข้ออย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อบทก่อนหน้า แต่หากขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่มีเงินลงทุนเลย คุณควรที่จะต้องเริ่มเก็บออม เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการลงทุนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรอรับโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณเองในอนาคตต่อไป

ทำไมถึงต้องลงทุนเพิ่มทั้งที่มีงานประจำอยู่แล้ว

การลงทุนมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะมีเพียงพอร์ตหุ้นอย่างเดียว อย่าปิดกั้นตัวเอง ให้ลองมองหลายๆ ด้านเพื่อรายได้เสริมหรือสำหรับบางคนอาจจะกลายมาเป็นรายได้หลัก ลดภาระของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยการหารายได้รายได้เสริมจากการลงทุน โดยเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *