Wed. Nov 29th, 2023

Tag: แมวพลัดกันมานอนกับเจ้าของ

แมวเจ้าเลห์ ผลัดกันมานอนกับเจ้าของ

แมวเจ้าเลห์ ผลัดกันมานอนกับเจ้าของ

ปกติ มารวย กับมีตังค์จะนอนกับผมทั้งสองตัว แต่ในบางคือนั้นก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆ คือ เปลี่ยนกันนอน พอตัวหนึ่งหายไป จะมี 1 ตัวที่นอนกันผม และดึกๆ มารวยจะกับมา ให้มีตังค์ไปเที่ยว แมวเจ้าเลห์ ผลัดกันมานอนกับเจ้าของ…»»»