Sun. Dec 4th, 2022

Tag: คนละครึ่งเข้าแล้ว

คนละครึ่งเข้าแล้ว แมวรอดตายแน่นอน

คนละครึ่งเข้าแล้ว แมวรอดตายแน่นอน

เงินคนละครึ่งเข้ากันหรือยังครับ และมีแผนว่าจะซื้ออะไรกันบ้าง จริงๆ ผมมองว่า 1,200 บาทมันค่อนข้างน้อยมากเลยนะสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ ณ ยุคปัจจุบัน มีคนเปรียบเทียบออกมาตลอดระยะเวลาโครงการหากเราจะใช้เงินทุกวันเราจะใช้ได้เพียงแค่วันละ 13 บาท รวมเงินเราด้วยก็จะเป็นวันละ 26 บาท ซึ่ง …»»»