Wed. Feb 28th, 2024

Tag: ข้าวซ้อมมืออาหารสุขภาพ

ข้าวซ้อมมืออาหารสุขภาพ

ข้าวซ้อมมืออาหารสุขภาพ

            ในยุคนี้สมัยนี้คนส่วนใหญ่นั้นให้มาให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ของเมืองไทยเรานั้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่มีแต่อากาศบริสุทธิ์ แต่ในทุกวันนี้เต็มไปด้วยมลภาวะเป็นพิษ ปัญหาโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งทำให้คนไทยหลายคนนั้นหันมาดูแลสุขภาพของตนเองกันเสียมาก และวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งอาหารสุขภาพที่ได้รับความนิยมไม่น้อยในช่วงเวลานี้ค่ะ ข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องที่เรารู้จักกันดี ว่าเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจที่ในยุครักสุขภาพแบบนี้ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือจะไม่เป็นที่รู้จัก  ข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่มีเส้นใยอาหารสูง มีวิตามิน และแร่ธาตุมากมาย และในบรรดาสารอาหารเหล่านั้น ข้าวซ้อมมือก็เต็มไปด้วยวิตามินอี …»»»