Wed. Nov 29th, 2023

ที่จริงขนมแมวที่เราเรียก มันว่าขนมเพราะมันไม่ใช่อาหารหลัก ดังนั้นคุณควรรักษามื้ออาหารหลักแมวของคุณไว้ และให้ขนมอยู่ 20% ของแคลอรี่ ที่แมวต้องการต่อวัน ฟังดูเหมือนคนเลยใช่ไหม แต่ถ้าคุณไม่สนกฏข้อนี้ก็คงไม่มาค้น เราสามารถให้ขนมแมวได้บ่อยแค่ไหนให้เสียเวลา

เราสามารถให้ขนมแมวได้บ่อยแค่ไหน


จริงๆ จำนวนครั้งและวิธีการให้ จะมีเขียนบนแพ็คเกจขนมสำหรับแมวเสมอ สิ่งสำคัญคือต้องลดปริมาณอาหารหลักสำหรับแมว โดยปรับเพื่อไม่ให้แมวของคุณได้รับแคลอรีเกินความจำเป็น
ความต้องการแคลอรี่มาตรฐานต่อวันสำหรับแมวโตที่มีสุขภาพดีคือประมาณ 80 กิโลแคลอรีต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ถ้าคุณหนัก 3 กก. ก็จะต้องกินประมาณ 240 กิโลแคลอรีต่อวัน ดังนั้น ให้ทานอาหารว่างของแมว 3 กก. ต่อวันไม่เกิน 48 กิโลแคลอรี
อย่างไรก็ตาม แคลอรี่ที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามประเภท อายุ เพศ ปริมาณการออกกำลังกาย ฤดูกาล และอื่นๆ ของแมว ดังนั้นให้ปรับตามสภาพของแมวของคุณ

เราสามารถให้ขนมแมวได้บ่อยแค่ไหน

หากแมวคุณหยุดกินอาหารหลัก ให้ลองงดของว่าง หากแมวคุณหยุดกินอาหารแห้งหลัก อาจส่งผลต่อสุขภาพของแมวได้ การรักษาปริมาณ และความถี่ของขนมแมวหากคุณให้มากไป แมวจะอื่ม และไม่กินอาหารหลัก ลองลดขนมลงหรือแค่ใส่ขนมบนอาหารหลัก เผื่อผสมให้เข้ากัน

เราสามารถให้ขนมแมวได้บ่อยแค่ไหน

การให้แมวกินขนม เราจะได้เล่นกันเขา อย่างเต็มที่ แมวเต็มใจที่จะเดินมาหา เพราะว่าได้กินของอร่อย แต่หากให้กินมากใปจะทำให้แมวอ้วน การที่แมวอ้วนใช่ว่าเป็นเรื่องดี การมีสุขภาพที่ดีต่างหากที่เป็นเรื่องดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *