Wed. Nov 29th, 2023
ขนมแมวคืออะไร

เมื่อพูดถึงอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ก็จะคิดถึงอาหารสุนัข แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทาสแมวก็เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงแมวต่างอวดรูปโฉมของแมวตัวเอง ทำให้ของใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมวออกมาแข่งขันกันมากมายจนอาหารหลักกลายเป็นเรื่องธรรมดา และมีขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้น

ขนมแมวคืออะไร

โดยปกติอาหารสัตว์เลี้ยงจำแนกได้ดังนี้
อาหารหลัก สารอาหารครบถ้วน อาหารสัตว์เลี้ยงที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณแข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารและน้ำ
ของว่าง ขนม อาหารสัตว์เลี้ยงที่ตั้งใจจะให้เป็นรางวัลหรือรางวัลตอบแทนในจำนวนจำกัด
อาหารบำบัด อาหารสัตว์เลี้ยงที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

จริงๆ แล้วขนมแมวจัดเป็น อาหารสัตว์เลี้ยงที่ไม่อยู่ภายใต้ โภชนาการทั่วไป หรือจะเรียกว่า “ของว่าง” ก็ได้เพราะมันไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารที่ครบ แต่มันคือสารอาหารที่เกินกว่าปติ เพราะมีแคลรี่ที่มาก และไขมันที่เยอะ จึงเป็นการเพิ่มแคลอรีโดยไม่จำเป็น เหมาะกันการใช้เป็น “ของว่าง” เป็นรางวัลชั่วคราวในจำนวนจำกัด และไม่ใช่ให้เป็นอาหารหลักของแมว

ขนมแมวคืออะไร

เราสามารถใช้ขนมเพื่อสื่อสารกับแมวได้
ขนมไม่จำเป็นสำหรับแมวเสมอไป อย่างไรก็ตาม ขนมแมวสามารถเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับแมวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในฐานะแรงจุงใจที่เขาจะได้รับจากเจ้าของ คุณอาจมีความผูกพันกับแมวมากขึ้น นอกจากนี้ สำหรับแมวที่ไม่ค่อยดื่มน้ำ การให้ความชุ่มชื้นสามารถทำได้โดยให้ขนมประเภทเปียกและอาหารเปียกของอาหารทั่วไป เพื่อให้เขาได้รับน้ำที่มากขึ้น ดังนั้นสำหรับแมว ขนมนั้นช่วย รักษาสุขภาพของทางเดินปัสสาวะอีกด้วย

ขนมแมวคืออะไร

ความเหมาะสมระหว่างของว่างและอาหารหลัก
สำหรับแมวเขาต้องการอาหารอาหารหลัก เหมือนกับที่เราต้องการกิน ข้าว แต่หากคุณกินแต่ขนมอร่อยๆ แน่นอนว่ามื้อหลักของคุณก็จะกินได้น้อยหรือไม่กินเลย แมวก็เช่นกันคุณควรให้ของว่างให้ไม่เกิน 20% ของแคลอรี่ที่ต้องการในแต่ละวัน และให้อาหารหลักให้ส่วนของแคลอรี่ที่เหลือ

แล้วคุณละให้ขนมสำหรับแมวแบบไหน แมวคุณยังกินอาหารหลักปกติไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *